site düğün salonu

398480_306875626026696_630211974_n SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZE VE YAKINLARINIZA SİTE DÜĞÜN SALONU İLE YAPILAN ANLAŞMA İLE HER ŞEY DAHİL HAFTA İÇİ  1,000,00.TL

HAFTA SONU 1,500,00.TL. KINA GECLERELİ HAFTA İÇİ 750.00.TL OLACAKTIR

ADRES:

2830 SOKAK NO:24/1 1.SANAYİ SİTESİ

TEL:458 02 15

GSM:0538 748 25 10

WWW.SİTEDUGUNSALONU.NET

TEMLİK SÖZLEŞMESİ

TEMLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

İHTARLI TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

……………………….. nezdinde ……………………………………. Dosya numarası ile işlem gören ……………………….. plakalı aracımın hasarından dolayı sigorta şirketinden alacaklı olduğum ekspertiz ücreti (*1) de dahil olmak üzere hasar tazminat tutarının tamamını gayrikabili rücu olarak, onarımı gerçekleştiren servise devir ve temlik (*2) ettiğimi, temliği alanın, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve temlik edilen alacağı takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsile yetkili olduğunu, işbu temlik sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin………… ili olduğu ve bu temlik sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemeye; Sigorta Tahkim Komisyonu, ……………… Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğu konusunu beyan eder ve kabul ederim.

 

İşbu ihtarlı Temlik Sözleşmesi ekspertiz raporuna dercedildiğinde , ekspertiz raporu sistemden kapatıldığı tarihte ( sigorta şirketi ihtarlı temlik sözleşmesine vakıf olacağından) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.30, bent 13 (*3) deki tahkime başvurmak için gerekli olan 15 işgünü süre şartı başlamış sayılır. Bu çerçevede ilgili Sigorta Şirketi ekspertiz ücretini de içeren tazminat bedelini :

 

1)      İhtar temlik sözleşmesindeki şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz olarak aşağıda belirtilen “ temlik alan servisin iban numarasına “ ödemezse, ödeme yapmamış sayılır,

2)      İhtarlı temlik sözleşmesinde belirtilen temlik alan sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiden başkasını ödeme yaparsa mükerrer ödeme yapmak zorunda kalır.

 

*1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu M.1426/1 “ sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtarlar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.

 

*2) Borçlar Kanunu M. 183vd.

 

*3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu bent (13) : “ Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen yada  tamamen olumsuz sonuçlandığı belgelenmiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de komisyona başvuru için yeterlidir.

 

TEMLİK EDEN (ARAÇ RUHSAT SAHİBİ/HAK SAHİBİ)    

 

Adı –Soyadı/ünvanı    :

 

T.C. Kimlik / Vergi No:

 

İmza / Kaşe                  :                                                        

 

TEMLİK ALAN (SERVİS YETKİLİSİ)

 

Adı-Soyadı / Ünvanı   :

 

T.C. Kimlik / Vergi No :

 

Temlik Alan Servis İban No :

İmza / Kaşe           :

 

İşbu Temlik Sözleşmesi taraflar arasında iki nüsha olarak …./…../……. Tarihinde imzalanmıştır.

AK PARTİ KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLKNUR DENİZLİ ZİYARETİ

AK 6 AKPARTİ KONAK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI İLKNUR DENİZLİ ODAMIZI ZİYARET ETMİŞ OLUP KENDİSİNE ODA BAŞKANIMIZ NECDET HEPPEKCAN TARAFINDAN PLAKET SUNULMUŞTUR.19/03/2014

ak 1 AK 5

SİGORTA ŞİRKETLERİNE KARŞI TOPLANTI DAVETİ

TÜM ÜYELERİMİZE DUYRULUR

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ESNAFIMIZA YAPMIŞ OLDUĞU HAKSIZ VE KEYFİ UYGULAMALARA KARŞI 01/MART/2014 TARİHİNDE SAAT 11.00 DE ODAMZI MERKEZİ SOSYAL TESİSLERİMİZDE SİGORTA ŞİRKETLERİNE KARŞI ALINACAK VE UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA TOPLANTI DÜZENLENMİŞ OLUP TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR:

TOPLANTI YERİ: İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI 

2830 SOKAK NO:24/1. 1.SANAYİ SİTESİ

TARİH:19 /MART/2014

SAAT:14.00

AZİZ KOCAOĞLU ODAMIZ ZİYARETİ

azız

azızİZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  AZİZ KOCAOĞLU ODAMIZI ZİYARET ETMİŞ OLUP DİLEK VE TEMENLİLER KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ  ODA BAŞKANIMIZ  NECDET HEPPEKCAN TARAFINDAN KENDİSİNE  EL DOKUMASI ATATÜRK POSTERİ HEDİYE EDİLMİŞTİR.17/03/2014

akpar

akparAK PARTİ BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEMİL ŞEBOY'A ODAMIZ ZİYARETİNDE KENDİSİNE ODA BAŞKANIMIZ NECDET HEPPEKCAN TARAFINDAN ATATÜRK EL HALIDOKUMA POSTERİ HEDİYE EDİLMİŞTİR.07/03/2014

şeboy

Cemil-Şeboy 07/mart/204 saat 15.30 da Ak parti Buca Belediyesi Başkan Adayı Cemil Şeboy odamızı ziyaret edecektir tüm üyelerimize duyrulur.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ TOPLANTI

sigorta top 201/MART/2014 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN TOPLANTIDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YAPMIŞ OLDUĞU HAKSIZ UYGULAMALARI DİLE GETİRİLMİŞ OLUP TOPLANTI SONUCU'DA EYLEM PLANI ORTAYA ÇIKMIŞTIR BUNA GÖRE BİR HUKUK DANIŞMANLARININ ATANMASI HASARLARIN GEREKİRSE S.B.M(SİGORTA BİRLİK MERKEZİ)EXPER ATAMA SİSTEMİNDEN YAPILMASI GÜNDEME GELMİŞTİR.BU KONUDAKİ ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDECEK OLUP ESNAFIMIZIN HAKKI SONUNA KADAR ARANACAKTIR.

DUYURU

TÜM ÜYELERİMİZE DUYRULUR

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ESNAFIMIZA YAPMIŞ OLDUĞU HAKSIZ VE KEYFİ UYGULAMALARA KARŞI 01/MART/2014 TARİHİNDE SAAT 11.00 DE ODAMZI MERKEZİ SOSYAL TESİSLERİMİZDE SİGORTA ŞİRKETLERİNE KARŞI ALINACAK VE UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA TOPLANTI DÜZENLENMİŞ OLUP TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR:

TOPLANTI YERİ: İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI 

2830 SOKAK NO:24/1. 1.SANAYİ SİTESİ

TARİH:01/MART/2014

SAAT:11.00

kuşadası fantasıa 1 KUŞADASI FANTASİA OTELDE DÜZENLEMİŞ OLDUĞUMUZ GECEDE ODA BAŞKANIMIZ NECDET HEPPEKCANA  PLAKET VERİLMİŞTİR.

BU GÜZEL GECEDE PASTA KESİLMİŞ OLUP BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE SEVGİLİLER GÜNÜNÜ EŞLERİMİZLE BERABER GECİRDİK.

kuşadası fantasıa 2