Category Archives: Duyurular

odamız ziyaret

WhatsApp Image 2021-11-11 at 12.34.11

Sayın Hasan Geriter Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı odamızı ziyaret etmiş olup ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürederiz.

 

Kadir Geceniz kutlu Olsun

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

GENELGE İÇİN TIKLAYINI Z.

http://22010153330

http://www.gib.gov.tr/7020-sayili-kanunun-tebligleri

 

iki aydan fazla prim borcu olan

İki Aydan Fazla Prim Borcu Olan Esnaf ve Sanatkarın Sağlık Hizmeti Alabilmesi İçin Süre 31.12.2016 Tarihine Kadar Uzatıldı genelge için tıklayınız !http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/49-sayili-genelge.pdf

iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi hakkında

Az Tehlikeli Sınıfta Bulunan ve 50 Kişiden Az Çalışanı olan İşletmelerin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden Hizmet Alma Yükümlülüğü 6745 Sayılı Kanunla 01.07.2017 Tarihine Ertelenmiştir.Genelge İçin Tıklayınız!!http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/66.pdf

DENİZ BANKTAN EMEKLİ OLACAKLARA KREDİ

Denizbank'ın Emekli olmaya hak kazanan ancak pirim borcu sebebi ile emekli olamayanlara yönelik kıredi kanpanyası

http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/201463.pdf

 

TÜKETİCİ KAPSAMINDA GARNTİ BELGESİ,SATIŞ SONRASI HİZMET YÖNETMELİĞİ HAKINDA

TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINDA 13 HAZİRAN 2014 TARİH 29029 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜLÜĞE GİREN

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMET YÖNETMELİĞİ

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

28 HAZİRAN 2014 TARİH 29044 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 

FİYAT ETİKET YÖNETMELİĞİ


http://www.iesob.org.tr/duyuru/tuketici-kanunu-kapsaminda-resmi-gazetede-yayinlanan-yonetmelikler

TESK 15/07/2014 1883/53 NOLU EKAP GENELGESİ

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU'NA KAYITLI OLMA ZORUNLUĞU İLE İLGİLİ KONFEDARASYONUNMUMUZUN GENELGESİ


http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/ef900fd12014053.jpg

TEMLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

TEMLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

İHTARLI TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

……………………….. nezdinde ……………………………………. Dosya numarası ile işlem gören ……………………….. plakalı aracımın hasarından dolayı sigorta şirketinden alacaklı olduğum ekspertiz ücreti (*1) de dahil olmak üzere hasar tazminat tutarının tamamını gayrikabili rücu olarak, onarımı gerçekleştiren servise devir ve temlik (*2) ettiğimi, temliği alanın, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve temlik edilen alacağı takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsile yetkili olduğunu, işbu temlik sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin………… ili olduğu ve bu temlik sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemeye; Sigorta Tahkim Komisyonu, ……………… Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğu konusunu beyan eder ve kabul ederim.

 

İşbu ihtarlı Temlik Sözleşmesi ekspertiz raporuna dercedildiğinde , ekspertiz raporu sistemden kapatıldığı tarihte ( sigorta şirketi ihtarlı temlik sözleşmesine vakıf olacağından) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.30, bent 13 (*3) deki tahkime başvurmak için gerekli olan 15 işgünü süre şartı başlamış sayılır. Bu çerçevede ilgili Sigorta Şirketi ekspertiz ücretini de içeren tazminat bedelini :

 

1)      İhtar temlik sözleşmesindeki şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz olarak aşağıda belirtilen “ temlik alan servisin iban numarasına “ ödemezse, ödeme yapmamış sayılır,

2)      İhtarlı temlik sözleşmesinde belirtilen temlik alan sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiden başkasını ödeme yaparsa mükerrer ödeme yapmak zorunda kalır.

 

*1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu M.1426/1 “ sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtarlar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.

 

*2) Borçlar Kanunu M. 183vd.

 

*3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu bent (13) : “ Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen yada  tamamen olumsuz sonuçlandığı belgelenmiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de komisyona başvuru için yeterlidir.

 

TEMLİK EDEN (ARAÇ RUHSAT SAHİBİ/HAK SAHİBİ)    

 

Adı –Soyadı/ünvanı    :

 

T.C. Kimlik / Vergi No:

 

İmza / Kaşe                  :                                                        

 

TEMLİK ALAN (SERVİS YETKİLİSİ)

 

Adı-Soyadı / Ünvanı   :

 

T.C. Kimlik / Vergi No :

 

Temlik Alan Servis İban No :

İmza / Kaşe           :

 

İşbu Temlik Sözleşmesi taraflar arasında iki nüsha olarak …./…../……. Tarihinde imzalanmıştır.

KOSGEB

KOSGEB desteklerinin tanınırlığının araştırılması amacıyla KOBİ’lere bir anket uygulanmasına karar verilmiştir.