Category Archives: Duyurular

Kadir Geceniz kutlu Olsun

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

GENELGE İÇİN TIKLAYINI Z.

http://22010153330

http://www.gib.gov.tr/7020-sayili-kanunun-tebligleri

 

iki aydan fazla prim borcu olan

İki Aydan Fazla Prim Borcu Olan Esnaf ve Sanatkarın Sağlık Hizmeti Alabilmesi İçin Süre 31.12.2016 Tarihine Kadar Uzatıldı genelge için tıklayınız !http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/49-sayili-genelge.pdf

iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi hakkında

Az Tehlikeli Sınıfta Bulunan ve 50 Kişiden Az Çalışanı olan İşletmelerin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden Hizmet Alma Yükümlülüğü 6745 Sayılı Kanunla 01.07.2017 Tarihine Ertelenmiştir.Genelge İçin Tıklayınız!!http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/66.pdf

DENİZ BANKTAN EMEKLİ OLACAKLARA KREDİ

Denizbank'ın Emekli olmaya hak kazanan ancak pirim borcu sebebi ile emekli olamayanlara yönelik kıredi kanpanyası

http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/201463.pdf

 

TÜKETİCİ KAPSAMINDA GARNTİ BELGESİ,SATIŞ SONRASI HİZMET YÖNETMELİĞİ HAKINDA

TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINDA 13 HAZİRAN 2014 TARİH 29029 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜLÜĞE GİREN

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMET YÖNETMELİĞİ

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

28 HAZİRAN 2014 TARİH 29044 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 

FİYAT ETİKET YÖNETMELİĞİ


http://www.iesob.org.tr/duyuru/tuketici-kanunu-kapsaminda-resmi-gazetede-yayinlanan-yonetmelikler

TESK 15/07/2014 1883/53 NOLU EKAP GENELGESİ

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU'NA KAYITLI OLMA ZORUNLUĞU İLE İLGİLİ KONFEDARASYONUNMUMUZUN GENELGESİ


http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/ef900fd12014053.jpg

TEMLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

TEMLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

İHTARLI TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

……………………….. nezdinde ……………………………………. Dosya numarası ile işlem gören ……………………….. plakalı aracımın hasarından dolayı sigorta şirketinden alacaklı olduğum ekspertiz ücreti (*1) de dahil olmak üzere hasar tazminat tutarının tamamını gayrikabili rücu olarak, onarımı gerçekleştiren servise devir ve temlik (*2) ettiğimi, temliği alanın, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve temlik edilen alacağı takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsile yetkili olduğunu, işbu temlik sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin………… ili olduğu ve bu temlik sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemeye; Sigorta Tahkim Komisyonu, ……………… Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğu konusunu beyan eder ve kabul ederim.

 

İşbu ihtarlı Temlik Sözleşmesi ekspertiz raporuna dercedildiğinde , ekspertiz raporu sistemden kapatıldığı tarihte ( sigorta şirketi ihtarlı temlik sözleşmesine vakıf olacağından) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.30, bent 13 (*3) deki tahkime başvurmak için gerekli olan 15 işgünü süre şartı başlamış sayılır. Bu çerçevede ilgili Sigorta Şirketi ekspertiz ücretini de içeren tazminat bedelini :

 

1)      İhtar temlik sözleşmesindeki şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz olarak aşağıda belirtilen “ temlik alan servisin iban numarasına “ ödemezse, ödeme yapmamış sayılır,

2)      İhtarlı temlik sözleşmesinde belirtilen temlik alan sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiden başkasını ödeme yaparsa mükerrer ödeme yapmak zorunda kalır.

 

*1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu M.1426/1 “ sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtarlar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.

 

*2) Borçlar Kanunu M. 183vd.

 

*3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu bent (13) : “ Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen yada  tamamen olumsuz sonuçlandığı belgelenmiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de komisyona başvuru için yeterlidir.

 

TEMLİK EDEN (ARAÇ RUHSAT SAHİBİ/HAK SAHİBİ)    

 

Adı –Soyadı/ünvanı    :

 

T.C. Kimlik / Vergi No:

 

İmza / Kaşe                  :                                                        

 

TEMLİK ALAN (SERVİS YETKİLİSİ)

 

Adı-Soyadı / Ünvanı   :

 

T.C. Kimlik / Vergi No :

 

Temlik Alan Servis İban No :

İmza / Kaşe           :

 

İşbu Temlik Sözleşmesi taraflar arasında iki nüsha olarak …./…../……. Tarihinde imzalanmıştır.

KOSGEB

KOSGEB desteklerinin tanınırlığının araştırılması amacıyla KOBİ’lere bir anket uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

2011 YILI KALFALIK SINAV TAKVİMİ

MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ (MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
HAREKET İLETİM-KONTR. 29.06.2011 10:00 
YAKIT-ATEŞLEME SİST. 29.06.2011 10:00 
MOTOR MEKANİĞİ 29.06.2011 10:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 29.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 01.07.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 01.07.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 01.07.2011 10:00 
TÜRKÇE 01.07.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 01.07.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 01.07.2011 10:00 
MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ(YENİ) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
BENZİNLİ MOT.YAK.ATEŞ.SİSTEM. 27.06.2011 15:00 
MESLEK RESİM 27.06.2011 15:00 
MOTOR MEKANİĞİ 27.06.2011 15:00 
MOTOSİKLETTE HAR.VE KONT. 27.06.2011 15:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 27.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
OTO BOYACILIĞI 
MESLEK BİLGİSİ 14.06.2011 15:00 
RENK BİLGİSİ 14.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 29.06.2011 15:00 
  
OTO DÖŞEME.(MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 24.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 24.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 24.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 24.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 24.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 24.06.2011 10:00 
PRATİK UYGULAMA 24.06.2011 15:00 
  
OTO DÖŞEMECİLİĞİ 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
MESLEK RESİM 28.06.2011 10:00 
PRATİK UYGULAMA 28.06.2011 15:00 
  
OTO ELEKTRİKÇİLİĞİ 
MESLEK BİLGİSİ 14.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 14.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 29.06.2011 15:00 
  
OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ 
MESLEK BİLGİSİ 14.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 14.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
  
OTO YEDEK PAR.S.E.(MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
KAROSERİ VE OTO BOYA 21.06.2011 10:00 
OTOMOTİV AKSESUARLARI 21.06.2011 10:00 
OTOMOTİV MEKANİĞİ PARÇALARI 21.06.2011 10:00 
OTOMOTİV ELEKTRİĞİ PARÇALARI 21.06.2011 10:00 
GENEL MUHASEBE 23.06.2011 15:00 
EKONOMİ 23.06.2011 15:00 
MUHASEBE DEF.VE TABLO. 23.06.2011 15:00 
MÜŞTERİ İLİŞ.VE SATIŞ TEK. 23.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 24.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 24.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 24.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 24.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 24.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 24.06.2011 10:00 
  
OTO YEDEK PARÇA SAT.EL. 
MESLEK BİLGİSİ 15.06.2011 10:00 
EKONOMİ TİCARET BİLGİSİ 15.06.2011 10:00 
MUHASEBE 15.06.2011 10:00 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ 15.06.2011 10:00 
BİLGİ İŞLEM 15.06.2011 10:00 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 15:00 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 27.06.2011 15:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 15:00 
İŞ GÜVENLİĞİ 27.06.2011 15:00 
İŞLETME BİLGİSİ VE KOOP. 27.06.2011 15:00 
  
OTOMASYON SİSTEMLERİ (MODÜLER) 
PROGRAM.KONTROL SİSTEMLERİ 21.06.2011 10:00 
OTOMASYON TEKNİKLERİ 21.06.2011 10:00 
TEKNİK VE MESLEK RESİM 23.06.2011 10:00 
ELEKTRİK ESASLARI 23.06.2011 10:00 
ÖLÇME TEK.VE ELEKTRO. 23.06.2011 10:00 
ENDÜSTRİYEL KONTROL 23.06.2011 10:00 
ARIZA ANALİZİ 23.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 27.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 27.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 27.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 27.06.2011 10:00 
  
OTOMOTİV BOYACILIĞI (MODÜLER) 
RENK TEKNOLOJİSİ 16.06.2011 15:00 
SON KAT BOYA UYG. 16.06.2011 15:00 
YÜZEY HAZIRLAMA. 16.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 20.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 01.07.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 01.07.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 01.07.2011 10:00 
TÜRKÇE 01.07.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 01.07.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 01.07.2011 10:00 
  
OTOMOTİV BOYACILIĞI(YENİ) 
RENK TEKNOLOJİSİ 16.06.2011 15:00 
SON KAT BOYA UYG. 16.06.2011 15:00 
YÜZEY HAZIRLAMA. 16.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 20.06.2011 15:00 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
  
OTOMOTİV ELEK.MEK.(YENİ) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
HAREKET İLETİM-KONTR. 21.06.2011 15:00 
YAKIT-ATEŞLEME SİST. 21.06.2011 15:00 
MESLEK RESİM 21.06.2011 15:00 
MOTOR MEKANİĞİ 21.06.2011 15:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 21.06.2011 15:00 
ARAÇ KONFOR-GÜVENLİĞİ 21.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
                  
OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ (MODÜLER) 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 15:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 23.06.2011 15:00 
ARAÇ KONFOR-GÜVENLİĞİ 23.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 24.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 24.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 24.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 24.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 24.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 24.06.2011 10:00 
  
OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ(YENİ) 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 15:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 23.06.2011 15:00 
ARAÇ KONFOR-GÜVENLİĞİ 23.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
  
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK.(MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 16.06.2011 10:00 
HAREKET İLETİM-KONTR. 21.06.2011 15:00 
YAKIT-ATEŞLEME SİST. 21.06.2011 15:00 
MESLEK RESİM 21.06.2011 15:00 
MOTOR MEKANİĞİ 21.06.2011 15:00 
ARAÇ ELEKTRİĞİ 21.06.2011 15:00 
ARAÇ KONFOR-GÜVENLİĞİ 21.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 24.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 24.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 24.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 24.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 24.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 24.06.2011 10:00 
  
OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ (MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 17.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
KAYNAKLI BİRLEŞ.VE ŞEKİL. 23.06.2011 10:00 
PANEL VE GÖVDE DÜZELTME 23.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 10:00 
İÇ VE DIŞ DONANIMLAR 23.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 01.07.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 01.07.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 01.07.2011 10:00 
TÜRKÇE 01.07.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 01.07.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 01.07.2011 10:00 
  
OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ(YENİ) 
PRATİK UYGULAMA 17.06.2011 15:00 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
KAYNAKLI BİRLEŞ.VE ŞEKİL. 23.06.2011 10:00 
PANEL VE GÖVDE DÜZELTME 23.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 10:00 
İÇ VE DIŞ DONANIMLAR 23.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
  
OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ (MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 17.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
HAREKET İLETİM-KONTR. 23.06.2011 10:00 
YAKIT-ATEŞLEME SİST. 23.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 10:00 
MOTOR MEKANİĞİ 23.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 27.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 27.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 27.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 27.06.2011 10:00 
  
OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRME (MODÜLER) 
MESLEK RESİM 15.06.2011 15:00 
SUBAP SİSTEMİ YENİLEŞ. 15.06.2011 15:00 
DÜZ YÜZEY YENİLEŞTİRME 15.06.2011 15:00 
SİLİNDİR YENİLEŞT İRME 15.06.2011 15:00 
PRATİK UYGULAMA 17.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 27.06.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 27.06.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 27.06.2011 10:00 
TÜRKÇE 27.06.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 27.06.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 27.06.2011 10:00 
  
ÖN DÜZ.AY.VE LASTİK(YENİ) 
PRATİK UYGULAMA 18.06.2011 10:00 
MESLEKİ GELİŞİM 21.06.2011 10:00 
TEKNİK RESİM 21.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 21.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 21.06.2011 10:00 
HAREKET KONTROL SİST. 25.06.2011 10:00 
MESLEK RESİM 25.06.2011 10:00 
TEKERLEK ONARIMI 25.06.2011 10:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 02.07.2011 15:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 02.07.2011 15:00 
TÜRKÇE 02.07.2011 15:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 02.07.2011 15:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 02.07.2011 15:00 
ÖN DÜZEN AYAR.ve LASTİKÇİLİK (MODÜLER) 
PRATİK UYGULAMA 20.06.2011 15:00 
TEKNİK RESİM 22.06.2011 10:00 
TEMEL ELK.-ELEKTRO. 22.06.2011 10:00 
TEMEL İMALAT VE ARÇ.BAK. 22.06.2011 10:00 
HAREKET İLETİM-KONTR. 23.06.2011 15:00 
MESLEK RESİM 23.06.2011 15:00 
TEKERLEK ONARIMI 23.06.2011 15:00 
MATEMATİK VE MESLEK MAT. 01.07.2011 10:00 
MESLEKİ BİLGİSAYAR 01.07.2011 10:00 
ORTAK BECERİ 01.07.2011 10:00 
TÜRKÇE 01.07.2011 10:00 
DİN KÜLT.MES.AHL. 01.07.2011 10:00 
İŞLETME BİL.VE TKY 01.07.2011 10:00