TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş işçiler için           01/01/2011 – 30/06/2011 tarihleri arasında günlük brüt 26,55-TL’sı olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, asgari ücret 01/01/2011– 30/06/2011 tarihleri arasında aylık brüt           796.50.-TL olacaktır.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2011–30/06/2011 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre; Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve e-esnaf veri tabanında gerekli teknik düzenlemenin yapılması hususunda gereğini arz ederiz.
 

Naci SULKALAR
 
Bendevi PALANDÖKEN
 

GENEL SEKRETER 
 
GENEL BAŞKAN