İstatistik Kurumu

Ülkemiz sınırları içersinde yer alan gelişmelerin yapısı ,faaliyeti  ve perfonmansı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi amacı ile 2010 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Anketinin ”ilimiz  alan uygulamasının tüm Türkiye'de ve ilimizde başlatılmıştır.

• bu bağlamda Türkiye İstatislik Kurumu Personelince ziyaret edilecek üyelerimizin Alan uygulaması sırasında gerkli hasasiyetin gösterilmesi ve istenen bilgilerin, geçerli bir mazeret olmaksızın belirlenen şekil ve sürede verilmemesi durumunda idari para cezası uygulandığı belirtilerek,
• Odamız üyesi firmaların, “2010 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Anketi” soru formunu en kısa zamanda ve eksiksiz olarak doldurmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri

Talep edilmektedir.
“2010 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Anketi” http://www.tuik.gov.tr/indir/SIID/YSHI.zip internet