Mevzuat,Tahsilatlarımız,Oda Avukatımız


MEVZUAT:

5362 sayılı kanunun amir hükümlülüklerini yerine harfiyen getirmek
  
TAHSİLATLARIMIZ:  
A)  5362 sayılı Kanunun 61. Maddesinin E bendinin en son paragrafı (Yıllık Aidat nisan ve ekim aylarında) olmak üzere iki eşit taksitte ödenir)oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibari ile alınır

 B)  Oda personelimizin tahsilatlarını yapabilmesi için görevlerinin oluşması

C) Oda aidatı geçen üyelerimize kolaylık sağılmak amacı ile kredi kartı ile ödeme kolaylığı sağlanması
 

ODA AVUKATIMIZ:

Oda üyelerine mesleki konularda çıkacak sorunlara uygun ücret mukabilinde yardımcı olunması