Esnaf Kefalet Kredileri

TESKOMB KREDİ – KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;

Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir. 
 Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir. 
 Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Ortaklık şartları 
Esnaf ve sanatkar olmak, 
 Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak, 
İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak, 
 Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak. 

 Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar; 
Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. 
 Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. 
 Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

 Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak; 
Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, 
 Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir. 
İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır. 
İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir. 
 
 

Kredi İçin İstenen Evraklar

1- Vergi Levhası Fotokopisi
 2-Nüfus Fotokopisi
 3-Oda Kayıt Belgesi (Meslek Odasından)
 4- Esnaf Sicil Fotokopisi (Sicil Müdürlüğünden)
 5-İkametgah 
 6-Kefil (Vergi Levhası, İkametgah)
 7-Alınacak Krediye Göre İpotek Alınması Halinde Tapu Fotokopisi

 Müracaat : Halkapınar Esnaf Kefalet Kooperatifi 2830 Sok. No:24/1 K:1 D:115 Tel:4499800 – 4497219

 Halkapinarekk@Hotmail.Com