Muhasebe

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 

Bu broşürün hazırlanma amacı, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak oluşturarak kendilerine yardımcı olmaktır. 

 Broşürde; 

- Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın şartları, 

- Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar, 

- Bakanlar kurulu kararları ile gerçek usule alınan mükellefler, 

- Basit usulde ticari kazancın tespiti, 

- Basit usulden gerçek usule geçiş, 

- Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması, 

- Basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanların durumu, 

- Basit usulde katma değer vergisi uygulaması, 

- Basit usulde vergi tevkifatı ve geçici vergi, 

- Beyannamenin ne zaman ve nereye verileceği, 

- Yıllık basit usul vergisi beyannamesinin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, 

- Verginin ne zaman ve nereye ödeneceği, 

 konuları ele alınmıştır. 
 
 

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ (2006) 
 

Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi 

 

Bu rehber, gelir unsurlarından ticari kazancın elde edilmesi, hesaplanması, diğer gelir unsurları ile bir arada değerlendirilmesi ve yıllık beyannameye aktarılması konusunda ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır. 

 Bu rehberde, gerçek usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin 2006 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.