12047


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 
 
 


 TS No : TS 12047 
 ——————————————————————————–

 Kabul Tarihi : 05.02.2003 
 ——————————————————————————–

İhtisas Kurulu : Yetkili Servis Standartları İhtisas Grubu 
 ——————————————————————————–

 Döküman Tipi : ST 
 ——————————————————————————–

 Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard) 
 ——————————————————————————–

 Türkçe Adı : Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar 
 ——————————————————————————–

İngilizce Adı : Compentent services-For motor vehicles-Rules 
 ——————————————————————————–

 Türü : Kural 
 ——————————————————————————–

 Türkçe Kapsam : Bu Standard, motorlu kara taşıt araçlarının periyodik bakım, teşhis (diyagnostik), motor, vites kurusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar9, gövde (kaporta ve boya) gibi konularda satış öncesi ve sonrasında verilmesi gerekli hizmetleri, ana firma ile yapılacak sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde yerine getirecek servislerin işletmecilik, çalışma şartları, çalışanların özellikleri, bulundurulması gerekli teknik donanım, yapısal özellikleri ve gruplandırmasını kapsar. 
 ——————————————————————————–

İngilizce Kapsam : This standard includes, rules for management, working conditions, personnel, technical equipment, gruping and structural properties of competent services around the rules mentioned in the contract with the main firm of motor vehicles (land) periodic control, diagnosis, motor, shift box, transfer organs, suspention system, electric and electronic sistems, asistant systems (accessory), additional systems (changes), trunk (body, paint) services before and after sale 
 ——————————————————————————–

 Yerini Aldığı : TS 12047:2001; 
 ——————————————————————————–

 Tadil Eden : TS 12047/T1:2004; TS 12047/T2:2005; 
 ——————————————————————————–

 Yararlanılan Kaynak : 1996 yılından beri yürürlükte olan standardın uygulanmasıyla ilgili, belgelendirme faaliyetlerini, bölge müdürlüklerinden ulaşan bilgilerin ve ilgili mevzuatla getirilen yeni durumların değerlendirilmesi ile hazırlanmıştır. 
 ——————————————————————————–

 ICS : 03.080.30-Tüketiciler İçin Hizmetler 

 ——————————————————————————–

 Atıf Yapılan STD : TS 266:1997; TS 827:1988; TS 863:1995; TS 1108:1995; TS 1258:1983; TS 3419:2002; TS 3420:1979; TS 4019:1991; TS 4156:1995; TS 8357:1999; TS HD 384.5.54 S1:2002; TS 12201:1997; TS 12361:2002; TS 12373:1998; TS 12380:1998; TS 12494:1998; TS 12518:1998; TS 12571:1999; TS 12572:1999; TS 12590:1999; TS HD 384.5.51 S2:2001; TS IEC 60364-4-41:2000; 
 ——————————————————————————–

 cen/cenelec : - 
 ——————————————————————————–

 Dili : tr 
 ——————————————————————————–

 Uygulama Durumu : Yürürlükte 
 ——————————————————————————–

 Sayfa Sayısı : 13 
 ——————————————————————————–

 Fiyatı : 25,00 YTL +%8KDV