GSM

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR? 


Gayrı sıhhi (sıhhi=sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. 
İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir. 
 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun "Gayri Sıhhi Müesseseler" başlıklı 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 1995 yılında Sağlık Bakanlığı'nca "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" yürürlüğe konulmuştur. 
 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince; 
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığınca, 
İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce, 
 Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca, ruhsatlandırılacaktır. 
 

GAYRİ SIHHI MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ 
 

GAYRİSİHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
 

GAYRİ SIHHI MÜESSESE RUHSATI
İlimize bağlı tüm ilçelerimizde 1. ve 2. sınıf esnafımızın sanayi sitelerinde ve imara açık olan işyerlerinde istenen belgeler için Tüm İlçelerimizin belediyelerine ulaşabilirsiniz.

İLÇE BELEDİYE TEL NUMARALARI

Konak 02324845300
 Buca 02324391010
 Gaziemir 02322516930
 Çiğli 02323769988 –  www.ciglibelediyesi.com.tr 
 Balçova 02322596868